Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам`ятаю. Те, що я роблю, я розумію.
Конфуцій

понеділок, 4 вересня 2017 р.

                           До уваги викладачів!
Нагадую, що відповідно до "ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах" (наказ МОН від 30.05.2006 № 419) п. 2.2.3. "Поурочно-тематичні плани з навчальних предметів складаються викладачами відповідно до робочих навчальних програм, розглядаються і схвалюються на засіданні методичної комісії і затверджуються заступником керівника з навчально-виробничої (навчальної) роботи за напрямком змісту навчального предмета та є документом багаторазового використання. Викладач має право змінювати розподіл годин між темами, що зазначені в типових навчальних планах"
Прошу взяти до уваги рекомендований зразок, та привести навчальну документацію у відповідності до вимог. Термін - до 22.09.2017

Немає коментарів:

Дописати коментар